Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Nguyên liệu cơ bản

Basic materials là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ các loại nguyên liệu cơ bản mà các công ty chuyên sản xuất các sản phẩm khác nhau sử dụng.

Các loại nguyên liệu cơ bản bao gồm kim loại, nhựa, giấy, gỗ, sợi, vật liệu xây dựng và hóa chất.

Các công ty sản xuất nguyên liệu cơ bản thường có lợi nhuận thấp hơn so với công ty sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng, nhưng cũng có rủi ro thấp hơn vì nhu cầu về nguyên liệu cơ bản luôn ổn định và không bị ảnh hưởng nhiều bởi xu hướng thị trường.

Các công ty sản xuất nguyên liệu cơ bản cũng phải đối mặt với các thách thức về môi trường, quy định và cạnh tranh quốc tế.