Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Cổ phiếu thu nhập

Cổ phiếu thu nhập (Income stocks) đề cập tới nhóm cổ phiếu có hoạt động trả cổ tức đều đặn, đem lại thu nhập thường xuyên và ổn định cho NĐT với mức độ rủi ro thấp.

Các cổ phiếu này đều có mức độ biến động giá thấp hơn so với thị trường chứng khoán chung và mang lại lợi tức cổ tức bền vững, cao hơn mức trung bình và thường có xu hướng gia tăng.

Cổ phiếu thu nhập có thể đến từ bất kỳ nhóm ngành nào, nhưng các nhà đầu tư thường tìm thấy chúng ở nhóm bất động sản (có thể thông qua quỹ ủy thác đầu tư bất động sản, REIT), năng lượng, tiện ích, tài nguyên thiên nhiên và các tổ chức tài chính.

Nhiều nhà đầu tư thận trọng tìm đến cổ phiếu thu nhập một phần vì họ muốn tiếp cận đến đà tăng trưởng lợi nhuận ổn định của một doanh nghiệp.

Một phần kì vọng vốn đầu tư được tăng trưởng dần theo thời gian nhờ tái đầu tư cổ tức tiền vào việc mua thêm cổ phiếu, gia tăng vị thế nắm giữ.

Đồng thời, dữ liệu lịch sử cho thấy, những cổ phiếu thu nhập gia tăng mức chi trả cổ tức một cách thường xuyên, có thể bảo vệ nhà đầu tư trước lạm phát cũng như giúp duy trì giá trị của danh mục trước sự hao mòn của đồng tiền.

Lưu ý: cổ phiếu thu nhập khác với cổ phiếu tăng trưởng ở chỗ là trong khi cổ phiếu thu nhập luôn cố gắng chi trả cổ tức thường xuyên để thưởng cho các cổ đông, cổ phiếu tăng trưởng lại thường có xu hướng giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư vào công ty.

Và cũng ngược so với cổ phiếu giá trị, vì tuy những cổ phiếu này có thể trả cổ tức đều đặn nhưng nhà đầu tư mua chúng không vì cổ tức mà vì chênh lệch giữa giá thị trường của cổ phiếu và giá trị thực của công ty đó.