Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tính phần trăm lãi/ lỗ của một khoản đầu tư

Điểm nhấn chính

- Cách lựa chọn cổ phiếu để đầu tư: khi tính toán phần trăm lãi hoặc lỗ của một khoản đầu tư, trước tiên nhà đầu tư cần xác định giá mua ban đầu.

- Cấn bao gồm phí, thuế, cổ tức tiền mặt khi tính toán tỉ lệ % lời lỗ của khoản đầu tư.

Tìm hiểu cùng Tititada!

Các bước tính % lãi (lỗ) của khoản đầu tư như thế nào?

1. Lấy giá bán và trừ giá mua ban đầu, sau đó cộng với phần cổ tức bằng tiền mặt của khoản đầu tư trong thời gian nắm giữ (nếu có) để tính mức lợi nhuận (hoặc lỗ) của khoản đầu tư

2. Lấy mức lợi nhuận (hoặc lỗ) chia cho giá mua ban đầu của khoản đầu tư.

3. Cuối cùng, nhân kết quả với 100 để đi đến phần trăm thay đổi trong khoản đầu tư.

Nếu khoản đầu tư có lời (giá bán cao hơn giá mua) thì tỉ lệ % sẽ là số dương và ngược lại nếu khoản đầu tư lỗ (giá bán thấp hơn giá mua) thì tỉ lệ % sẽ ra số âm.

Để xác định phần trăm lãi hoặc lỗ mà không cần bán khoản đầu tư. Trong trường hợp chưa bán, có thể lấy giá thị trường hiện tại thay thế cho giá bán để tính lãi lỗ, và lãi lỗ này sẽ được gọi là lãi (lỗ) chưa thực hiện (do chưa bán). Lãi (lỗ) chưa thực hiện chỉ là khoản lãi (lỗ) ước tính, và có thể khác nhiều so với lãi (lỗ) thực hiện khi bán khoản đầu tư vì thị trường có thể thay đổi.

Cách lựa chọn cổ phiếu để đầu tư - Tại sao tính toán phần trăm lãi hoặc lỗ lại quan trọng?

Tính toán lãi hoặc lỗ trên một khoản đầu tư theo tỷ lệ phần trăm là rất quan trọng để đánh giá hiệu quả của việc đầu tư.

Ví dụ, nếu hai nhà đầu tư mỗi người kiếm được 1 triệu đồng từ việc đầu tư vào cùng một cổ phiếu, thì cả hai đều có cùng số tiền lãi và có vẻ như cả hai khoản đầu tư có kết quả như nhau. Tuy nhiên, nếu một nhà đầu tư chi 10 triều đồng để mua cổ phiếu và nhà đầu tư thứ hai chỉ chi 20 triệu đồng, thì % lời nhà đầu tư thứ nhất là 20% trong khi nhà đấu tư thứ hai % lời là 10%, như vậy nhà đầu tư thứ nhất có hiệu quả đầu tư tốt hơn.

Ngoài ra, nhà đầu tư thứ hai có thể đầu tư 10 triệu đồng còn lại (giả sử cả hai đều có 20 triệu đồng để đầu tư) vào cổ phiếu thứ hai và kiếm thêm lợi nhuận từ khoản đầu tư này.

Cổ phần

Ví dụ: giả sử một nhà đầu tư đã mua 100 cổ phiếu của tập đoàn VNM với giá 68,000 đồng mỗi cổ phiếu, tổng số tiền đầu tư là 6.8 triệu đồng. Nhà đầu tư sau đó bán 100 cổ phiếu với giá 72,000 đồng mỗi cổ phiếu, thu được 7.2 triệu đồng.

Khoản lời (lỗ) đầu tư có thể tính như sau:Lời của khoản đầu tư = Giá bán – Giá mua = 7,800,000 – 6,800,000 = 400,000 đồng.Tỉ lệ % lời của khoản đầu tư = Lời/Giá mua = 400,000/6,800,000*100% = 5.88%

Ngoài ra, tỉ lệ % lợi nhuận có thể được tính bằng cách sử dụng giá mỗi cổ phiếu, như sau:(Giá bán – Giá mua) / Giá mua *100% = (72,000-68,000)/68,000*100% =5.88%

Phí, Thuế, Cổ tức

Nếu việc đầu tư cần phải trả các khoản phí, thuế thì các khoản này cần được phản ánh trong việc tính toán phần trăm lãi hoặc lỗ, bằng cách trừ các khoản chi phí đầu tư này trong vào giá bán.

Trong ví dụ VNM sử dụng ở trên, giả sử rằng nhà đầu tư đã trả phí môi giới là 13,600 đồng khi mua và 14,400 đồng khi bán (0.2% giá trị giao dịch) và thuế 7,200 đồng (0.1% giá trị giao dịch). Phần trăm lợi nhuận sẽ được tính như sau:

Lời của khoản đầu tư = Giá bán – Giá mua – Phí giao dịch – Thuế =7,200,000 – 6,800,000 – 13,600 – 14,400 – 7,200 = 364,800 đồng.

Tỉ lệ % lời của khoản đầu tư = Lời/Giá mua = 364,800/6,800,000*100% = 5.36%

Chúng ta có thể thấy rằng phí môi giới và thuế đã làm giảm tỉ lệ sinh lời từ 5.88% xuống còn 5.36%. Do đó, nhà đầu tư cần xem xét phí giao dịch khi mở tài khoản (mách bạn Tititada hiện đang miễn phí giao dịch, giúp cho việc đầu tư của bạn thêm hiệu quả).

Cổ tức

Nếu cổ phiếu bạn mua trả bất kỳ khoản thu nhập nào, chẳng hạn như cổ tức, thì khoản thu nhập đó cần được cộng thêm vào số tiền lãi. Cổ tức có thể bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu được trả cho nhà đầu tư đều cần được tính vào thu nhập của cổ phiếu. Bạn chỉ cộng phần cổ tức tiền mặt vào công thức tính lãi (lỗ) do khi trả cổ tức bằng cổ phiếu, giá giao dịch trên sàn của cổ phiếu đã được điều chỉnh giảm tương ứng.

Tiếp tục với ví dụ của VNM ở trên, giả sử công ty trả cổ tức bằng tiền mặt là 3,000 đồng cho mỗi cổ phiếu tức là 285,000 cho 100 cổ phiếu (sau khi đã trừ thuế cổ tức 5%). Phần trăm lợi nhuận sẽ được tính như sau:

Lời của khoản đầu tư = Giá bán + Cổ tức – Giá mua – Phí giao dịch – Thuế= 7,200,000 + 285,000 – 6,800,000 – 13,600 – 14,400 – 7,200 = 649,800 đồng.

Tỉ lệ % lời của khoản đầu tư = Lời/Giá mua = 649,800/6,800,000*100% = 9.55%

Giả sử nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu được giữ trong một năm, chúng ta có thể thấy rằng cổ tức bằng tiền đã làm tăng tỷ lệ lợi nhuận từ 5.36% lên thành 9.55%.

Bằng cách tính toán chi phí giao dịch, thuế, hoa hồng và thu nhập từ cổ tức, các nhà đầu tư có thể có được sự trình bày chính xác hơn về tỷ lệ phần trăm lãi hoặc lỗ trên một khoản đầu tư.


Tititada - Đầu tư chứng khoán cùng chuyên gia

Tìm hiểu thêm và nâng cao kiến thức đầu tư chứng khoán. Quản lý rủi ro đầu tư hiệu quả cùng Tititada, chuyên gia đầu tư của riêng bạn.