Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Trái phiếu mệnh giá nhỏ

Trái phiếu mệnh giá nhỏ (Baby bond) là một loại trái phiếu được phát hành với mệnh giá nhỏ với giá trị dưới 1,000 USD, có thể có mệnh giá là 500 USD, 100 USD, 50 USD, hoặc trong trường hợp trái phiếu Tiết kiệm ở Mỹ là 25 USD. Các mệnh giá nhỏ giúp tăng cường sức hấp dẫn của trái phiếu mệnh giá nhỏ đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ thông thường.

Trái phiếu mệnh giá nhỏ được phát hành chủ yếu bởi các thành phố, quận và tiểu bang để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng đắt đỏ và chi tiêu vốn.

Những trái phiếu địa phương được miễn thuế này thường được cấu trúc dưới dạng trái phiếu không trả lãi (zero-coupon) với thời hạn từ 8 đến 15 năm. Trái phiếu địa phương thường được xếp loại A hoặc tốt hơn trên thị trường trái phiếu. Trái phiếu mệnh giá nhỏ cũng được phát hành bởi các công ty dưới dạng trái phiếu doanh nghiệp. Các công ty phát hành trái phiếu này bao gồm các công ty dịch vụ công cộng, ngân hàng đầu tư, công ty viễn thông và các công ty phát triển kinh doanh, tham gia tài trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Giá trái phiếu doanh nghiệp được xác định bởi tình hình tài chính, xếp hạng tín dụng của tổ chức phát hành và dữ liệu thị trường sẵn có của công ty. Một công ty không thể hoặc không muốn phát hành một khoản nợ lớn có thể phát hành trái phiếu mệnh giá nhỏ như một cách để tạo ra nhu cầu và tính thanh khoản cho trái phiếu.

Ví dụ, một tổ chức muốn vay tiền bằng cách phát hành trái phiếu trị giá 4 triệu USD có thể không thu được nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức đối với một đợt phát hành tương đối nhỏ như vậy. Ngoài ra, với mệnh giá 1,000 USD, tổ chức phát hành sẽ chỉ có thể bán 4,000 chứng chỉ trái phiếu trên thị trường. Tuy nhiên, nếu công ty phát hành trái phiếu mệnh giá nhỏ với mệnh giá 400 USD, các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ có khả năng tiếp cận loại trái phiếu này một cách hợp lý và công ty sẽ có khả năng phát hành 10,000 trái phiếu trên thị trường vốn.


Xem thêm:

Học đầu tư trái phiếu

Có nên mua trái phiếu không