Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng (CCI)

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng (Consumer Confidence Index hay CCI) là một chỉ số đo lường mức độ lạc quan của người tiêu dùng về triển vọng tài chính của họ trong tương lai, dựa sự đánh giá và nhìn nhận của họ về tình hình kinh tế, mức độ lạm phát, thị trường việc làm và mức thu nhập trong khoảng 6 tháng tới.

CCI phản ánh thái độ của người tiêu dùng các hoạt động tiết kiệm hay chi tiêu của họ.

Khi người tiêu dùng trở nên lạc quan với tài chính của mình, họ sẽ chi tiêu nhiều hơn, tạo điều kiện kích thích nền kinh tế phát triển.

Ngược lại, người tiêu dùng sẽ ưu tiên tiết kiệm hơn khi nền kinh tế gặp khó khăn, và khi họ trở nên bi quan hơn, việc cắt giảm chi tiêu của họ có thể dẫn đến suy yếu hoặc suy thoái kinh tế.

Hầu hết các nhà kinh tế sẽ xem xét chỉ số CCI trong khoảng từ 3 đến 6 tháng để dự đoán xu hướng phát triển của nhu cầu chi tiêu sắp tới để đưa ra các biện pháp cải thiện hiệu suất và lợi ích xã hội một cách hợp lý.