Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lãi suất thả nổi

Lãi suất thả nổi (Floating interest rate) là loại lãi suất được điều chỉnh theo biến động của lãi suất tham chiếu của thị trường chung và chỉ số lạm phát.

Người đi vay trung và dài hạn thường được các ngân hàng thương mại áp dụng mức lãi suất thả nổi, thay vì lãi suất cố định.

Như vậy, người đi vay sẽ trả chi phí các khoản theo chi phí thực trên thị trường.

Theo đó, lãi suất thả nổi sẽ được tính bằng công thức:

Lãi suất thả nổi = Lãi suất cơ sở + Biên độ lãi suất

Ví dụ, bạn vay ngân hàng 50 triệu với kỳ hạn 1 năm, theo lãi suất thả nổi, thời gian điều chỉnh là 6 tháng 1 lần và biên độ biến động là +4% trên mức lãi suất cơ sở.

Giả sử lãi suất cơ sở là 6%, lãi suất áp dụng cho khoản vay sẽ là 10%/năm.

Nếu sau 6 tháng, lãi suất cơ sở tăng lên thành 7% thì mức lãi suất bạn phải trả trên số tiền vay sẽ là 11%/năm cho 6 tháng tiếp theo.