Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phương thức hàng đổi hàng

Barter là phương thức hàng đổi hàng – là sự trao đổi hàng hóa, dịch vụ trực tiếp mà không cần sử dụng tiền hay bất kỳ quy đổi trung gian nào. Đây là hình thức thương mại lâu đời nhất.

Theo đó, các cá nhân và công ty trao đổi hàng hóa và dịch vụ với nhau dựa trên ước tính tương đương về giá cả và hàng hóa.

Trong thời kỳ khủng hoảng tiền tệ, Barter thường được thiết lập như một phương tiện để duy trì hoạt động buôn bán hàng hóa và dịch vụ cũng như duy trì hoạt động của một quốc gia.

Điều này có thể xảy ra nếu một quốc gia chịu ảnh hưởng của siêu lạm phát hoặc vòng xoáy giảm phát.