Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thị trường vốn nợ

Thị trường vốn nợ (Debt capital market), hay thị trường trái phiếu, cung cấp một sàn giao dịch cho phép các nhà đâu tư mua bán, giao dịch các khoản vay nợ và trái phiếu.

Thị trường chứng khoán bao gồm thị trường vốn nợ và vốn cổ phần.

Hình thức đầu tư nợ phổ biến nhất là trái phiếu, được phát hành bởi các tập đoàn hoặc chính phủ để huy động vốn cho hoạt động kinh doanh của họ.

Hình thức đầu tư này thường có lãi suất cố định, hầu hết đều không được bảo đảm bằng tài sản của tổ chức phát hành.

Nhưng một số đó có thể được đánh giá và xếp hạng bởi các cơ quan tín dụng để cho biết mức độ tín nhiệm, khả năng trả nợ của bên tổ chức phát hành.

Thị trường vốn nợ thường ít biến động, ngay cả khi trong trường hợp công ty phá sản hay mất khả năng thanh toán, chủ nợ hay chủ sở hữu trái phiếu sẽ là những người đầu tiên được thanh toán.


Xem thêm: Các bước cơ bản đầu tư chứng khoán