Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Kế hoạch dự phòng

Kế hoạch dự phòng (Contingency plan) là một kế hoạch được các doanh nghiệp, công ty lập sẵn nhằm đề phòng các trường hợp xấu xảy ra bất ngờ trong tương lai.

Kế hoạch này như một lá chắn phòng vệ giúp giảm bớt đi các tác động do rủi ro ngoài ý muốn đem lại, làm ảnh hưởng đến giá trị của doanh nghiệp.

Để lập kế hoạch dự phòng, các nhà quản lý tài chính thường khuyến nghị công ty dành ra một khoản tiền mặt dự trữ nhất định để phòng hờ khi gặp phải tình trạng phát sinh chi phí lớn ngoài dự kiến, chẳng hạn như kiện tụng.

Hoặc, chủ động mở hạn mức tín dụng khi công ty đang có tình hình tài chính vững chắc.

Nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận vốn vay trong những thời điểm kém thuận lợi, như khi có doanh thu kém và tăng trưởng thấp.

Ngoài ra, mua trước các hợp đồng bảo hiểm để có thể tránh được những tổn thất có thể phát sinh trong và sau một sự kiện tiêu cực.

Còn đối với các NĐT, việc thiết lập một kế hoạch dự phòng được xem như một chiến lược đầu tư chủ động khi họ có thể tối thiểu hóa các rủi ro đối với các tài sản trong danh mục đầu tư của mình.

Kế hoạch dự phòng có thể sử dụng tới các chiến lược phòng ngừa rủi ro, như lệnh cắt lỗ, sử dụng các hợp đồng chọn hoặc chiến lược đa dạng hóa danh mục.