Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Khoản vay thương mại

Khoản vay thương mại (Commercial Loan) là một thỏa thuận cho vay cấp vốn giữa doanh nghiệp và tổ chức tài chính. Nó thường được sử dụng để tài trợ cho các chi phí vốn lớn và trang trải các chi phí hoạt động mà công ty có thể không đủ khả năng chi trả. Chi phí trả trước đắt đỏ thường ngăn cản các doanh nghiệp nhỏ tiếp cận trực tiếp với thị trường trái phiếu và vốn cổ phần. Để huy động vốn, các doanh nghiệp nhỏ hơn phải dựa vào các sản phẩm cho vay khác, chẳng hạn như hạn mức tín dụng, khoản vay không có bảo đảm hoặc khoản vay có kỳ hạn.

Các khoản vay thương mại được cấp cho nhiều tổ chức kinh doanh khác nhau, thường là để hỗ trợ các nhu cầu tài trợ ngắn hạn cho chi phí hoạt động hoặc mua thiết bị để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động. Trong một số trường hợp, khoản vay có thể được gia hạn để giúp doanh nghiệp đáp ứng các nhu cầu hoạt động cơ bản như tài trợ cho bảng lương hoặc mua vật tư sử dụng trong quá trình sản xuất và chế tạo.

Các khoản vay này thường yêu cầu doanh nghiệp phải thế chấp tài sản mà ngân hàng có thể tịch thu từ người đi vay trong trường hợp vỡ nợ hoặc phá sản. Đôi khi dòng tiền được tạo ra từ các khoản phải thu trong tương lai được sử dụng làm tài sản thế chấp cho khoản vay. Điều này đúng với hầu hết mọi loại khoản vay, độ tin cậy về khả năng trả nợ của người nộp đơn đóng vai trò quan trọng khi một tổ chức tài chính xem xét cấp một khoản vay thương mại.

Trong hầu hết các trường hợp, doanh nghiệp đăng ký khoản vay sẽ phải xuất trình tài liệu, thường ở dạng bảng cân đối kế toán và các tài liệu tương tự khác để chứng minh công ty có dòng tiền thuận lợi và ổn định. Điều này đảm bảo với người cho vay rằng khoản vay có thể và sẽ được hoàn trả theo các điều khoản của nó. Nếu một công ty được chấp thuận cho vay, công ty đó sẽ phải trả mức lãi suất phù hợp với lãi suất cho vay cơ bản tại thời điểm khoản vay được phát hành. Các ngân hàng thường yêu cầu công ty cung cấp báo cáo tài chính hàng tháng trong suốt thời gian vay.