Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tài sản thế chấp

Tài sản thế chấp (Collateral) là tài sản có giá trị được người cho vay, thường là các ngân hàng thương mại, yêu cầu nắm giữ nhằm đảm bảo cho khoản tín dụng mà họ cung cấp cho người đi vay.

Nếu người đi vay không đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ, tài sản mà họ thế chấp sẽ bị bán để thu hồi khoản nợ.

Trên thực tế, thế chấp tài sản và cầm cố tài sản thường hay bị nhầm lẫn.

Tài sản thế chấp mặc dù được xem là tài sản đảm bảo cho khoản vay của người đi vay nhưng họ vẫn có quyền tiếp tục sử dụng chúng.

Trong khi tài sản cầm cố sẽ do các công ty nhận cầm cố nắm quyền kiểm soát và nắm giữ.