Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Rào cản gia nhập

Rào cản gia nhập (Barriers to Entry) mô tả các yếu tố có thể ngăn cản hoặc cản trở những người mới tham gia vào thị trường, và do đó hạn chế khả năng cạnh tranh của thị trường.

Rào cản gia nhập có thể bao gồm chi phí khởi nghiệp cao, rào cản pháp lý, lợi ích thuế, bằng sáng chế, nhận diện thương hiệu hoặc các trở ngại khác ngăn cản các đối thủ cạnh tranh.

Các rào cản gia nhập mang lại lợi thế cho các công ty hiện tại vì chúng bảo vệ thị phần và khả năng tạo ra doanh thu và lợi nhuận của họ.