Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Dự trữ ngoại hối

Dự trữ ngoại hối (Foreign exchange reserve), còn được gọi là dự trữ ngoại tệ, là lượng ngoại tệ mà ngân hàng trung ương hoặc cơ quan quản lý hệ thống tiền tệ một quốc gia nắm giữ.

Đây được xem là tài sản quan trọng của một quốc gia, giúp quốc gia đó có thể lưu giữ giá trị đồng nội tệ và duy trì khả năng thanh toán trong trường hợp khủng hoảng kinh tế xảy ra.

Ngoài ra, khoản dự trữ ngoại hối càng có giá trị khi tốc độ toàn cầu hóa diễn ra ngày càng nhanh, thúc đẩy các giao dịch thương mại giữa nhiều quốc gia.

Mặt khác, sự thiếu hụt trong dự trữ ngoại hối sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của một quốc gia.

Mặc dù lượng dự trữ ngoại tệ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, song một quốc gia nên dự trữ ngoại tệ ít nhất đủ để thanh toán cho 3 tháng hàng nhập khẩu cũng như đảm bảo thanh khoản trong các trường hợp phát sinh.