Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

GDP bình quân đầu người

GDP bình quân đầu người (GDP per capita) của một quốc gia tại một thời điểm nhất định được tính bằng cách lấy số GDP chia cho tổng dân số của quốc gia tại thời điểm đó. Con số này thể hiện sản lượng đầu ra hoặc thu nhập của mỗi người trong nền kinh tế của quốc gia và cho thấy mức trung bình năng suất và chất lượng cuộc sống của mọi người trong nền kinh tế đó.

Theo Tổng cục thống kê, GDP Việt Nam năm 2022 đạt 9,513 triệu tỷ đồng (tương đương 409 tỷ USD), tăng 8.02% so với năm 2021. Theo đó, GDP bình quân đầu người năm 2022 ước đạt 95.6 triệu đồng/người, tương đương 4,110 USD, tăng 393 USD so với năm 2021.


Xem thêm: Các bước cơ bản đầu tư chứng khoán