Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Giai đoạn hồi phục

Giai đoạn hồi phục kinh tế (Recovery) là giai đoạn chuyển mình của một nền kinh tế sau khi đã chạm đáy.

Đây cũng được xem là giai đoạn bắt đầu của một chu kỳ kinh tế mới của một quốc gia.

Ở giai đoạn này, nhu cầu tiêu dùng sẽ bắt đầu tăng lên lại, do giá cả đã ở mức thấp và nguồn cung cũng sẽ quay trở lại dồi dào hơn.

Thị trường lao động sôi động hơn khi các việc sản xuất bắt đầu gia tăng trở lại. Việc đầu tư cũng sẽ sôi nổi hơn sau khi mọi thứ như nhà, đất hay các loại đầu tư khác đã được chiết khấu, cộng với lãi suất được hỗ trợ ở mức thấp trong giai đoạn hồi phục này.

Ở giai đoạn này, nền kinh tế sẽ phân bổ lại nguồn lực từ những doanh nghiệp và đầu tư thất bại sang những mảng cần được hỗ trợ hoặc những hoạt động mới khác được tạo nên hậu suy thoái.

Đà tăng trở lại của thị trường chứng khoán, bán lẻ và các kinh doanh khởi nghiệp là những chỉ số và thống kê có thể đi trước báo hiệu sự phục hồi của nền kinh tế.