Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chu kỳ kinh tế

Chu kỳ kinh tế (Economic cycle) là sự biến động của nền kinh tế qua các giai đoạn tăng trưởng tới suy thoái.

Những yếu tố được dùng để xác định một nền kinh tế đang nằm ở giai đoạn nào có thể kể tới là GDP, lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp, lạm phát và chỉ số tiêu dùng bán lẻ.

Một chu kỳ kinh tế bao gồm bốn giai đoạn là tăng trưởng, đỉnh, suy thoái, và đáy.

Hiểu rõ chu kỳ kinh tế có thể giúp nhà đầu tư và doanh nghiệp nắm rõ hơn khi nào nên đầu tư và khi nào nên bảo toàn vốn, vì mỗi chu kỳ kinh tế luôn có ảnh hưởng trực tiếp đến mọi loại tài sản từ chứng khoán đến trái phiếu, lợi nhuận và chi phí, lãi suất và cả thị trường việc làm.


Xem thêm: Các bước cơ bản đầu tư chứng khoán