Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Ngân sách cân bằng

Ngân sách cân bằng (balanced budget) là việc tổng doanh thu dự kiến bằng tổng chi tiêu theo kế hoạch trong một khoảng thời gian nhất định.

Ngân sách cân bằng được coi là một nguyên tắc quan trọng trong tài chính và kinh tế vì nó giúp đảm bảo rằng một đơn vị đủ khả năng chi trả cho các khoản chi tiêu của mình.

Tuy nhiên, việc đạt được ngân sách cân bằng không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt trong những tình huống khó khăn như suy thoái kinh tế hoặc chiến tranh.

Ngân sách cân bằng có thể đạt được bằng cách tăng thuế, giảm chi tiêu hoặc kết hợp cả hai.

Ngân sách cân bằng được cho là có lợi cho nền kinh tế vì nó giảm thiểu lạm phát, giảm nợ công và tạo ra sự ổn định tài chính.

thâm hụt ngân sách

Những người ủng hộ ngân sách cân bằng cho rằng thâm hụt ngân sách sẽ tạo ra gánh nặng nợ nần cho các thế hệ tương lai.