Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thâm hụt ngân sách

Thâm hụt ngân sách (Budget deficit) xảy ra khi chi tiêu chính phủ vượt quá thu nhập. Một số sự kiện và chính sách không lường trước được có thể tạo nên thâm hụt như là đại dịch, chính sách nới lỏng tiền tệ kéo dài, gói kích cầu kinh tế quá lớn hoặc quá nhiều nợ trong môi trường lãi suất không ổn định.

Để đối phó với thâm hụt ngân sách, nhà nước có thể tăng thuế và cắt giảm chi tiêu thông qua chính sách tài khoá thắt chặt, đồng thời thúc đẩy các hoạt động tạo ra doanh thu như sản xuất và xuất khẩu.