Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tỷ lệ dự trữ

Tỷ lệ dự trữ hay dự trữ bắt buộc (Reserve ratio) là tỷ lệ phần trăm lượng tiền tối thiểu mà một ngân hàng thương mại phải duy trì thay vì cho vay hoặc đầu tư.

Tỷ lệ này được quyết định bởi ngân hàng trung ương của mỗi quốc gia, tại nước ta là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tất cả các ngân hàng thương mại đều phải giữ lại một phần tiền gửi, một số ngân hàng giữ lại toàn bộ tiền gửi sẽ được gọi là “ngân hàng dự trữ 100%”.

Số tiền gửi còn lại, nếu ngân hàng chỉ giữ lại một phần, sẽ được đem cho vay – cách mà đa số các ngân hàng áp dụng để kiếm lời.

Ví dụ, ngân hàng trung ương đưa ra quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 10%.

Một ngân hàng sau khi nhận một khoản tiền gửi 100 triệu, nó sẽ tiến hành tìm một số người đang có nhu cầu vay vốn để cho vay hết 90 triệu còn lại (90% * 100 triệu).

Trong trường hợp các ngân hàng thương mại không đủ quỹ tiền gửi để đáp ứng tiêu chí này, họ sẽ phải tiến hành đi vay thêm từ các ngân hàng thương mại khác, thậm chí là ngân hàng trung ương.