Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chấp phiếu ngân hàng

Chấp phiếu ngân hàng (Banker's Acceptance) là một loại giấy tờ có giá trị, được phát hành bởi một doanh nghiệp và được ngân hàng cam kết thanh toán cho người thụ hưởng một số tiền nhất định khi đến hạn.

Thực chất, chấp phiếu ngân hàng chính là một công cụ vay nợ ngắn hạn.

Chấp phiếu ngân hàng thường được sử dụng để tài trợ cho các giao dịch thương mại quốc tế, khi các bên giao dịch chưa quen biết nhau và cần sự bảo đảm từ một bên trung gian uy tín.

Khi đó, người trả tiền hối phiếu bây giờ không phải là người mua nữa mà là ngân hàng. Các ngân hàng sẽ thu từ người mua chịu một khoản phí bảo đảm thanh toán.

Chấp phiếu ngân hàng có thể được giao dịch trên thị trường tiền tệ thông qua phương thức chiết khấu, tương tự như tín phiếu kho bạc hay thương phiếu.

Nhà đầu tư tham gia vào chấp phiếu chủ yếu là các quỹ đầu tư thị trường tiền tệ với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận những khoản đầu tư ngắn hạn.

Người nắm giữ chấp phiếu ngân hàng đương nhiên gánh chịu rủi ro tín dụng. Đó là khi người vay không thể trả vốn gốc khi đên hạn.

Đồng thời, lãi suất chiết khấu mà chấp phiếu ngân hàng đưa ra cho nhà đầu tư cũng phản ánh rủi ro này, lãi suất thường sẽ thấp vì nguy cơ vỡ nợ ngắn hạn của người vay được ngân hàng chấp nhận rất thấp.