Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Đầu tư hay vay vốn đối với doanh nghiệp

Tìm hiểu cùng Tititada!

Nếu bạn không cần vay vốn từ ngân hàng, bạn sẽ phải gọi vốn hoặc cần được góp vốn để bắt đầu cho việc kinh doanh.

Ngay cả khi bạn nhận được khoản hỗ trợ từ bạn bè hoặc gia đình, hoặc nhà đầu tư, bạn vẫn sẽ cần bỏ ra một số tiền của bản thân vào việc kinh doanh. Nếu bạn đang tham gia hợp tác vào một dự án nào đó thì việc góp vốn là bắt buộc. Nhà đầu tư hay người cho vay muốn biết rằng bạn có tài sản thế chấp của riêng bạn (một số khoản tiền cá nhân) như một cổ phần trong kinh doanh.

Nhưng số tiền từ nhà đầu tư cho doanh nghiệp của bạn, hay số tiền của cá nhân bạn cho doanh nghiệp của mình nên là một khoản vay cho doanh nghiệp hay một khoản góp vốn mua cổ phần?

Hãy cùng Tititada tìm lời giải nhé!

Tạo các khoản vay cho doanh nghiệp

Nếu nhà đâu tư hay cá nhân bạn muốn vay vốn cho doanh nghiệp của mình nên thông qua luật sư soạn thảo giấy tờ để xác định các điều khoản cho phù hợp. Giao dịch độc lập là giao dịch giữa hai bên:

- Độc lập trong cả kinh doanh và cá nhân

- Không có mối quan hệ thân thiết với nhau

Loại giao dịch này giả định rằng cả hai đều có quyền thương lượng ngang nhau và không chịu áp lực từ nhau. Ngoài ra còn có một giả định rằng bên này không có nghĩa vụ ủy thác đối với bên kia, điều này sẽ tạo ra sự bất bình đẳng.

Khi nhà đầu tư hay cá nhân bạn nhận được các khoản thanh toán từ doanh nghiệp, chúng được chia thành tiền gốc và tiền lãi.

- Tiền lãi của khoản nợ được khấu trừ cho doanh nghiệp như một khoản chi phí. Nhà đầu tư cá nhân phải chịu các loại thuế như thu nhập cá nhân.

- Tiền gốc không được khấu trừ cho doanh nghiệp; bất kể tiền được sử dụng như thế nào. Không có hạn chế nào về cách doanh nghiệp có thể sử dụng thu nhập này trừ khi điều đó được nêu cụ thể trong hợp đồng cho vay. Việc trả lại tiền gốc cho nhà đầu tư không phải chịu thuế vì bạn đã trả thuế cho khoản tiền này vào năm bạn có thu nhập.

Đầu tư vốn chủ sở hữu vào doanh nghiệp

Nếu nhà đầu tư chọn góp vốn, trong trường hợp này, tiền được chuyển vào tài khoản vốn chủ sở hữu của công ty. Trừ khi được tất các các cổ đông trong công ty đồng ý, nhà đầu tư sẽ không thể rút lại khoản góp vốn của mình.

Nếu công ty kinh doanh có lời, nhà đầu tư có thể nhận tiền dưới dạng tiền thưởng, cổ tức, và sẽ phát sinh thuế trên khoản cổ tức này.

Cho vay so với Đầu tư: Rủi ro và Lợi ích

Mỗi quyết định này đều có rủi ro, đặc biệt nếu doanh nghiệp không thể trả nợ hoặc trả cổ tức. Tùy viêc bạn huy động tiền từ nhà đầu tư hay cá nhân bạn bỏ tiền vào công ty sẽ có những phương án khác nhau.

Nếu đầu tư vào doanh nghiệp bằng cách góp vốn mua cổ phần:

- Thì với các doanh nghiệp khởi nghiệp, do nhu cầu về vốn lớn và khả năng trong thời gian đầu kết quả kinh doanh chưa có lời, luôn an toàn nếu co thể huy đông vốn chủ sở hữu. nếu công ty kinh doanh không hiệu quả, cũng không cần phải thanh toán cổ tức cho cổ đông; thậm chí nếu công ty phá sản, cổ đông sẽ nhận vốn sau cùng, sau khi các khoản nợ được thanh toán. Không có gì đảm bảo rằng một khoản đầu tư sẽ luôn sinh lời cho nhà đầu tư, hoặc thậm chí nhà đầu tư sẽ hòa vốn với khoản đầu tư đó.

- Tuy nhiên, trong một số trường hợp nếu công ty hoạt động rất tốt, tăng trưởng bền vững thì việc huy động từ vốn chủ sở hữu cũng sẽ pha loãng, các cổ đông sáng lập của công ty sẽ bị giảm tỷ lệ sở hữu trong công ty.

Nếu đầu tư vào doanh nghiệp bằng cách cho vay:

- Nếu bạn cho doanh nghiệp vay tiền, bạn trở thành chủ nợ. Điều gì sẽ xảy ra nếu doanh nghiệp không thể thanh toán các hóa đơn của mình (ví dụ như trong trường hợp phá sản). Tùy thuộc vào việc khoản vay được bảo đảm hay không (với tài sản thế chấp từ doanh nghiệp, bạn có thể hoặc không thể lấy lại tiền của mình trong thủ tục phá sản).

- Nếu bạn đã đầu tư tiền vào doanh nghiệp và nó bị phá sản, khoản đầu tư của bạn hoàn toàn gặp rủi ro và có rất ít hoặc không có khả năng trả lại số tiền đó cho bạn.

Lựa chọn nào là tốt nhất cũng phụ thuộc vào việc doanh nghiệp mới bắt đầu hay đã được thành lập: Nếu doanh nghiệp của bạn mới bắt đầu, một khoản đầu tư của bạn với tư cách là chủ sở hữu cho phép doanh nghiệp sử dụng tiền của bạn mà không có nghĩa vụ phải trả lại cho bạn ngay lập tức. Nếu doanh nghiệp của bạn được thành lập và có dòng tiền tốt và xếp hạng tín dụng tốt, việc thu xếp khoản vay có thể tốt hơn.

10 yếu tố cần xem xét khi đầu tư cho doanh nghiệp của bạn

Trong một vụ kiện tại Tòa án Thuế năm 2011, Tòa án đã liệt kê một số yếu tố được xem xét liệu đóng góp của chủ sở hữu là một khoản nợ hay vốn chủ sở hữu. Những yếu tố này bao gồm:

- Trên tài liệu: Tức là tài liệu được ghi là một khoản vay hay một khoản đầu tư?

- Ngày đáo hạn: Ngày đáo hạn được trình bày rõ ràng về một khoản vay.

- Nguồn thanh toán: là khoản thanh toán được thực hiện dưới hình thức cổ tức hay thanh toán cho một khoản vay?

- Quyền của người cho vay (được cho là) thực thi thanh toán: Điều gì xảy ra nếu khoản vay không được hoàn trả? Sẽ bị phạt như thế nào? Khoản vay có thể bị tịch thu không? Điều này nên được nêu trong các tài liệu cho vay.

- Quyền tham gia quản lý của bên cho vay được áp dụng trong cả hai trường hợp. Người cho vay không nên có tên trong ban giám đốc kinh doanh (xung đột lợi ích). Và thông thường, các cổ đông không tham gia quản lý như một điều kiện để mua cổ phần.

- Người cho vay không nên có quyền thu nợ lớn hơn so với các chủ nợ khác. Điều này nên được thêm vào các tài liệu và liên quan đến cả chính sách thu nợ và phá sản của công ty.

- Ý định của các bên: Thể hiện bằng tài liệu sẽ giúp ích cho phần này.

- Mức vốn hóa của bên vay/công ty (được cho là) đầy đủ: Nói cách khác, đây có phải là một số tiền hợp lý không? Ví dụ, trong quan hệ đối tác, các đối tác nên đóng góp số tiền tương tự; để ai đó hợp tác mà không có đủ vốn đầu tư có thể là một vấn đề.

- Khả năng của người đi vay (của công ty) để có được các khoản vay từ những người cho vay bên ngoài.


Tititada - Đầu tư chứng khoán cùng chuyên gia

Tìm hiểu thêm và nâng cao kiến thức đầu tư chứng khoán. Quản lý rủi ro đầu tư hiệu quả cùng Tititada, chuyên gia đầu tư của riêng bạn.