Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thị trường độc quyền nhóm

Thị trường độc quyền (Oligopoly market) nhóm là một cấu trúc thị trường mà ở đó chỉ có một số ít công ty cung cấp các sản phẩm tương tự hoặc gần như tương tự nhau ra thị trường, và họ cũng có thể đem lại sự ảnh hưởng đáng kể lên thị trường này.

Các công ty này sẽ hưởng lợi nhiều nhất khi họ hợp tác và hoạt động như một nhóm độc quyền, đồng thuận sản xuất ở mức sản lượng nhất định với mức giá sản phẩm hợp lý.

Họ sẽ định giá sản phẩm, theo tập thể hoặc dưới sự dẫn dắt của một công ty lớn nhất trong đó, thay vì lấy giá từ thị trường.

Do đó, tỷ suất lợi nhuận của họ thường cao hơn so với trong một thị trường mang tính cạnh tranh hơn.

Các công ty này thấy được lợi ích của sự hợp tác vượt trội hơn so với chi phí cạnh tranh nên họ sẽ hợp tác cùng nhau phát triển.

Tuy nhiên, dù là công ty nào, trong thị trường độc quyền nhóm này, họ cũng chỉ thường quan tâm đến lợi nhuận của riêng họ.

Nên sẽ có xuất hiện những động cơ để làm gia tăng lợi nhuận riêng (tự tăng giá hoặc sản lượng), qua đó làm cản trở nhóm doanh nghiệp duy trì sự hợp tác.

Ngoài ra, chính phủ có thể ngăn cản các hành vi độc quyền nhóm, các công ty trong nền kinh tế thường tìm đến sự ủng hộ của chính phủ để hạn chế sự cạnh tranh mà nhóm này đem lại cho thị trường chung.

Do nhóm độc quyền có thể ngăn chặn những người mới tham gia thị trường, làm chậm sự phát triển và đổi mới và gia tăng sự tăng giá, làm gây hại cho người tiêu dùng.

Ví dụ về các doanh nghiệp trong thị trường độc quyền nhóm là công ty dầu khí, đường sắt, sản xuất lốp xe, chuỗi cửa hàng tạp hóa…