Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

BRICS

BRICS là một khối các nền kinh tế mới nổi bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Đồng tiền này ban đầu được tạo ra dưới dạng BRIC (Không có Nam Phi) bởi nhà kinh tế Jim O’Neill của Goldman Sachs vào năm 2001 với tuyên bố rằng đến năm 2050, bốn nền kinh tế BRIC sẽ thống trị nền kinh tế toàn cầu. Đến nay 2010, Nam Phi đã được thêm vào danh sách.

Các nước BRICS hoạt động như một tổ chức lỏng lẻo nhằm tìm cách tăng cường hợp tác kinh tế giữa các quốc gia thành viên và nâng cao vị thế kinh tế và chính trị của họ trên thế giới.

Các nước BRICS hoạt động như một tổ chức lỏng lẻo nhằm tìm cách tăng cường hợp tác kinh tế giữa các quốc gia thành viên và nâng cao vị thế kinh tế và chính trị của họ trên thế giới.

BRICS là một tổ chức chính trị, quốc tế hàng đầu của các nền kinh tế mới nổi, có tiềm lực kinh tế hùng hậu, đang cải cách mạnh mẽ và đều có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao.

BRICS có tổng diện tích 39,746,220 km² và tổng dân số ước tính khoảng 3.21 tỷ, tương đương khoảng 26.656% diện tích đất liền và 41.53% dân số thế giới.