Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Giá trị hiện tại ròng

Giá trị hiện tại ròng (Net present value, NPV), là một trong những công cụ được sử dụng phổ biến để phân tích khả năng sinh lời của một dự án đầu tư.

Nó được tính bằng cách so sánh chi phí ban đầu của một dự án với tổng giá trị doanh thu trong tương lai.

Tuy nhiên cần phải chiết khấu doanh thu đó về giá trị hiện tại để so sánh với chi phí ban đầu.

NPV = [Dòng tiền thu vào / (1 + i)^t] – Chi phí đầu tư ban đầu

Trong đó:

i là tỷ lệ chiết khấu

t là thời gian của dòng tiền (thường là theo năm)

Phép tính này đã tính đến các yếu tố như chi phí vốn của nhà đầu tư, chi phí cơ hội và mức độ chấp nhận rủi ro thông qua tỷ lệ chiết khấu.

Và dòng tiền trong tương lai của dự án, cùng với giá trị thời gian của tiền, cũng được bao gồm.

Nếu NPV là con số dương, thì đồng nghĩa với việc dự án đó đáng để thực hiện và có thể đem lại lợi nhuận cho khoản đầu tư của bạn. Ngược lại, nếu NPV nhỏ hơn 0, bạn có thể mất tiền ở khoản đầu tư đó. Như vậy, giá trị hiện tại ròng là một trong những thước đo phổ biến được các công ty sử dụng để quyết định chọn lựa dự án đầu tư chính xác.