Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Hoàn tiền

Hoàn tiền (Cash Back) là dịch vụ hoàn lại tỷ lệ phần trăm của số tiền đã chi cho mỗi lần thanh toán của khách hàng. Chương trình này được áp dụng trong các giao dịch sử dụng thẻ tín dụng hoặc các dịch vụ thanh toán điện tử. Đây là một lợi ích hấp dẫn đối với khách hàng cũng như cách thức khuyến khích chi tiêu của doanh nghiệp. Phần hoàn lại thường được đổi dưới dạng tín dụng sao kê, khoản này có thể bù đắp một phần chi phí phát sinh khi mua hàng và người tiêu dùng có thể nhận nó trực tiếp vào tài khoản được liên kết. 

Ưu điểm của hoàn tiền là tính linh hoạt của chúng vì bạn có thể sử dụng số tiền đó cho du lịch, các giao dịch mua khác nhau  hoặc là gửi tiết kiệm.

Tuy nhiên số tiền hoàn lại thêm do chi tiêu quá mức có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi các khoản lãi suất bổ sung do không thể thanh toán số dư thẻ tín dụng mỗi tháng. Hơn thế nữa, nếu bạn có số dư trong thẻ tín dụng hàng tháng, ngay cả khi chương trình hoàn lại hào phóng nhất cũng sẽ bị bù trừ rất nhiều, nếu không muốn nói là hoàn toàn vô hiệu, bằng số tiền bạn phải trả lãi.

Bạn cần chú ý, trước khi đăng ký bất kỳ thẻ tín dụng nào có phí hàng năm, hãy xem xét giá trị của phần thưởng năm đầu tiên cùng với yêu cầu chi tiêu và tỷ lệ nhận phần thưởng để xác định số tiền bạn sẽ cần chi mỗi năm để giá trị phần thưởng ít nhất bằng phí hàng năm.