Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Séc bị huỷ

Séc bị hủy (Canceled Check) sau khi được sử dụng hoặc thanh toán để séc không thể được sử dụng lại. Người đã viết séc cũng có thể hủy séc trước khi nó được gửi lại vào ngân hàng hoặc báo lại với ngân hàng phát hành nhằm vô hiệu hoá séc. Nếu séc không được đưa vào ngân hàng trong khoảng thời gian xác định (thông thường là 6 tháng đến 1 năm) từ ngày viết, nó cũng có thể trở thành Séc bị hủy.

Quá trình thanh toán của Séc:

- Người được trả tiền hoặc người viết séc kí vào mặt sau của séc. 

- Séc được gửi vào tài khoản ngân hàng của người được thanh toán. 

- Thực hiện giao dịch thông qua hệ thống của Ngân hàng Nhà nước .

- Ngân hàng của người kí séc trả cho ngân hàng của người được thanh toán tiền nếu có đủ tiền trong tài khoản của người trả tiền. 

- Ngân hàng của người được thanh toán gửi tiền mặt hoặc để tiền có sẵn trong khoản tiền gửi để rút tiền.

Theo truyền thống, séc bị hủy được trả lại cho chủ tài khoản với các báo cáo hàng tháng của họ. Điều đó bây giờ rất hiếm và hầu hết người viết séc nhận được bản sao được quét của séc bị hủy, vì các ngân hàng tạo bản sao điện tử để giữ an toàn. Trong hầu hết các trường hợp, khách hàng sử dụng ngân hàng trực tuyến cũng có thể truy cập các bản sao của séc bị hủy qua web. Mặc dù nhiều ngân hàng tính phí cho các bản sao giấy của séc bị hủy, tuy nhiên một số đông khách hàng thường có thể in các bản sao từ trang web của ngân hàng miễn phí.