Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Kinh tế học kinh doanh

Kinh tế học kinh doanh (Business Economics) là một lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng của kinh tế cho các quyết định kinh doanh và quản lý trong môi trường doanh nghiệp. Kinh tế học kinh doanh kết hợp các nguyên tắc và phương pháp của kinh tế với tình hình thực tế của các tổ chức và doanh nghiệp để giúp họ hiểu và quản lý tốt hơn các vấn đề liên quan đến sản phẩm, giá cả, sản xuất, quảng cáo, quản lý tài chính và chiến lược kinh doanh.

Kinh tế học kinh doanh tập trung vào việc áp dụng kiến thức kinh tế vào các vấn đề hàng ngày của doanh nghiệp và tổ chức như giúp doanh nghiệp quyết định giá cả sản phẩm và dịch vụ dựa trên nghiên cứu về cầu và cung, và mục tiêu lợi nhuận. Kinh tế học kinh doanh giúp doanh nghiệp hiểu cần mở rộng nên mở rộng theo chiều ngang hay chiều dọc; tinh thần kinh doanh; mối quan hệ giữa các doanh nghiệp với nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng, chính phủ; sự tương tác giữa doanh nghiệp và môi trường kinh doanh.

Kinh tế học kinh doanh một công cụ mạnh mẽ để doanh nghiệp hiểu rõ hơn về môi trường kinh doanh và đưa ra quyết định thông minh dựa trên lý thuyết kinh tế và dữ liệu thực tế.