Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tài sản cố định vô hình

Khác với tài sản cố định hữu hình, tài sản vô hình (Intangible asset) không được thể hiện dưới dạng vật chất cụ thể.

Loại tài sản này mang lại giá trị to lớn cho doanh nghiệp cả về tiền bạc cũng như sức ảnh hưởng của nó đối với công chúng.

Trong việc định giá doanh nghiệp, tài sản vô hình giúp nhà đầu tư có thể xây dựng niềm tin về tiềm năng phát triển công ty trong tương lai và đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn.

Các ví dụ có thể kể đến là lợi thế thương mại, bằng sáng chế, thương hiệu, nhãn hiệu, bản quyền…

Tài sản vô hình bao gồm hai loại:

- Tài sản vô hình hữu hạn, như thỏa thuận bằng sáng chế - thường chỉ duy trì trong thời hạn đã thỏa thuận.

- Tài sản vô hình vô hạn, như tên thương hiệu - có thể duy trì trong suốt quá trình hoạt động của công ty (trừ trường hợp phá sản).