Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình (Tangible fixed asset) là loại tài sản vật chất và được mua/ bán với giá trị tiền tệ xác định thuộc quyền sở hữu của một tổ chức.

Với đặc điểm này, tài sản cố định hữu hình có tính thanh khoản kém hơn tài sản tiền tệ khác, tạo một số khó khăn cho chủ sở hữu trong việc trao đổi, và bị giảm giá trị đáng kể theo thời gian được thể hiện qua khấu hao.

Các tài sản này là công cụ giúp cho các công ty có thể sản xuất sản phẩm và dịch vụ, tạo ra doanh thu và mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai.

Ngoài ra, loại tài sản này thường được sử dụng để làm tài sản đảm bảo trong các khoản vay thế chấp.

Một số ví dụ điển hình về tài sản cố định hữu hình có thể kể đến như: máy móc thiết bị, nhà kho…