Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lệnh bán chốt lời

Lệnh bán chốt lời (Take-profit order) trong đầu tư chứng khoán cho phép nhà đầu tư tự động bán một tài sản (như cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa) khi giá của tài sản đó đạt đến một mức giá nhất định với mục tiêu chốt lời

Lệnh bán chốt lời giúp nhà đầu tư tự động thu lợi nhuận mong đợi một cách khách quan và không bỏ lỡ cơ hội khi thị trường biến động, giúp quản lý rủi ro.

Cách hoạt động của lệnh bán chốt lời:

- Thiết lập mức giá mục tiêu: mà tại đó nhà đầu tư muốn chốt lời. Mức giá này thường cao hơn giá mua ban đầu hoặc cao hơn giá thị trường.

- Tự động hóa giao dịch: Khi giá thị trường đạt hoặc vượt qua mức giá mục tiêu, lệnh bán chốt lời sẽ tự động kích hoạt và thực hiện việc bán tài sản đó.

- Bảo vệ lợi nhuận: Lệnh bán chốt giúp nhà đầu tư bảo vệ lợi nhuận mà không cần theo dõi thị trường liên tục. Khi giá cả di chuyển theo hướng thuận lợi, nhà đầu tư có thể hiện thực hóa khoản lợi nhuận.