Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thông tin bất cân xứng

Thông tin bất cân xứng (Asymmetric Information) là một khái niệm trong lĩnh vực kinh tế học, nói về tình trạng mà một bên trong giao dịch có nhiều thông tin hơn bên còn lại.

Điều này có thể gây ra những bất lợi cho bên thiếu thông tin, và ảnh hưởng đến hiệu quả của thị trường.

Ví dụ, khi mua một chiếc xe cũ, người bán có thể biết được những hư hỏng hoặc khuyết điểm của xe, nhưng người mua thì không. Người bán có thể lợi dụng điều này để đưa ra giá cao hơn giá trị thực của xe, hoặc che giấu những thông tin quan trọng.

Thông tin bất cân xứng cũng có thể xuất hiện trong thị trường lao động, bảo hiểm, tài chính, chính trị, và nhiều lĩnh vực khác.