Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Annualize

Annualize là một thuật ngữ kinh tế được dùng để chuyển đổi một số liệu tài chính trong một khoảng thời gian nhất định thành một số liệu tương đương trong một năm.

Ví dụ, nếu một công ty có doanh thu 300 triệu đồng trong quý I, ta có thể annualize doanh thu của công ty bằng cách nhân với 4, tức là 1200 triệu đồng trong một năm. 

Annualize giúp cho việc so sánh và đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị kinh tế khác nhau trở nên dễ dàng hơn, bởi vì nó loại bỏ sự khác biệt về thời gian và mùa vụ.

Tuy nhiên, annualize cũng có nhược điểm là không phản ánh được những biến động và xu hướng trong suốt năm, cũng như không tính đến các yếu tố bất thường có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.