Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Bảng vốn hóa

Bảng vốn hóa (Capitalization Table) là một bảng tính hiển thị vốn hóa vốn chủ sở hữu của một công ty được sử dụng phổ biến nhất cho các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp đang ở giai đoạn đầu nhưng tất cả các loại công ty cũng có thể sử dụng bảng này. Nói chung, bảng vốn hóa là sự phân tích phức tạp về vốn chủ sở hữu của cổ đông của công ty.

Bảng vốn hóa giúp các công ty tư nhân duy trì việc tính toán giá trị thị trường của họ. Trên thị trường tư nhân, chúng cũng rất quan trọng trong việc báo cáo cổ đông và tiếp thị phát hành vốn mới.

Các công ty khởi nghiệp thường chỉ có một số lượng nhỏ chủ sở hữu cổ phần và thường bao gồm những người sáng lập, bạn bè và gia đình của những người sáng lập và các nhà đầu tư thiên thần. Việc theo dõi xem ai sở hữu cổ phần nào trong công ty mới là điều quan trọng khi công ty này phát triển và huy động vốn từ các nguồn khác như nhà đầu tư mạo hiểm và cuối cùng là ra công chúng thông qua IPO. Bảng vốn hóa sẽ được cập nhật sau mỗi vòng cấp vốn tiếp theo, cho thấy quyền sở hữu thay đổi như thế nào giữa các chủ sở hữu mới khi nó phát triển.

Bảng vốn hóa  liệt kê từng loại vốn sở hữu cổ phần, nhà đầu tư cá nhân và giá cổ phiếu hoặc cũng có thể bao gồm thông tin chi tiết về các nguồn tài trợ mới tiềm năng, hoạt động mua bán và sáp nhập, phát hành cổ phiếu ra công chúng, v.v.

Mục đích là để theo dõi quyền sở hữu cổ phiếu cũng như chứng khoán chuyển đổi, chứng quyền và quyền chọn cũng như trợ cấp bồi thường cổ phiếu. Điều này cho phép tạo ra một bức tranh mở rộng về quyền sở hữu vốn cổ phần. Cụ thể là cho biết ai sở hữu bao nhiêu cổ phần, giá trị thị trường hiện tại và tỷ lệ quyền sở hữu theo tỷ lệ phần trăm tổng thể.