Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Cấp vốn dựa trên tài sản

Cấp vốn dựa trên tài sản (Asset Financing) là một hình thức tài trợ cho doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp sử dụng các tài sản hiện có hoặc sắp có của mình để đảm bảo cho việc vay vốn.

Cấp vốn dựa trên tài sản có thể giúp doanh nghiệp cải thiện dòng tiền, mở rộng hoạt động kinh doanh, và tận dụng các cơ hội thị trường.

Cấp vốn dựa trên tài sản có thể bao gồm các loại tài sản khác nhau, như máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, hàng tồn kho, hoá đơn, bất động sản, và cả bản quyền sở hữu trí tuệ.

Việc cấp vốn có thể được thực hiện bởi các ngân hàng, các công ty tài chính chuyên biệt, hoặc các nhà đầu tư riêng.