Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Dịch vụ Phát hàng thu tiền hộ

Dịch vụ Phát hàng thu tiền hộ (COD) là một loại giao dịch trong đó người mua hàng sẽ thanh toán hàng hóa tại thời điểm giao nhận hàng thay vì trả trước để mua hàng. Các điều khoản và hình thức thanh toán được chấp nhận khác nhau tùy theo điều khoản thanh toán của hợp đồng mua bán.

Đối với doanh nghiệp, COD trực tiếp tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán hàng hóa và dịch vụ ngay lập tức vì nó có thể rút ngắn số ngày phải thu của doanh nghiệp. Điều này có lợi vì khách hàng được người trung gian yêu cầu thanh toán khi giao hàng và họ có thời gian chuẩn bị tiền để thanh toán đầy đủ. Bên cạnh đó, đối với người bán, việc cung cấp tùy chọn thanh toán COD có thể nâng cao niềm tin của người tiêu dùng đối với một công ty mới chưa có được sự công nhận thương hiệu mạnh mẽ.

Nhược điểm của COD đối với doanh nghiệp là rủi ro hàng hóa bị từ chối khi giao hàng cao hơn và phát sinh chi phí liên quan đến việc trả lại hàng. Đối với người mua, việc trả lại hàng có thể khó khăn hơn nếu họ đã thanh toán khi giao hàng. Người bán có thể miễn cưỡng hoặc không có nghĩa vụ chấp nhận trả lại, ngay cả khi người tiêu dùng không hài lòng với hàng hóa.

Khách hàng mua đặt hàng trên một trang web và yêu cầu giao hàng nhưng không thực hiện thanh toán khi đặt hàng và chọn thanh toán bằng tiền mặt khi giao hàng. Sau khi đơn hàng được đặt, người bán sẽ lập hóa đơn, đính kèm với bưu kiện.

Ví dụ về thu tiền khi giao hàng là khi khách hàng đặt một chiếc pizza giao đến tận nhà nhưng chưa thực hiện thanh toán, khi người chuyển phát nhanh giao món hàng và khách hàng đồng ý thanh toán thì sẽ gửi cho người chuyển phát nhanh. (Một số cửa hàng trực tuyến sẽ cho phép thanh toán tiền mặt khi giao hàng.)