Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tỷ suất hoàn vốn nội bộ

Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) là một chỉ số quen thuộc trong lĩnh vực phân tích tài chính và đầu tư.

Nó là một tỷ lệ chiết khấu mà một khoản đầu tư có được khi giá trị hiện tại ròng (NPV) của nó bằng 0.

Đây là thước đo giúp nhà đầu tư, các doanh nghiệp ước tính khả năng sinh lợi của các khoản đầu tư tiềm năng, từ đó có thể đưa ra các quyết định hoạch định ngân sách vốn để tối đa hóa lợi nhuận nhận được.

Theo đó, nếu các dự án có NPV dương, các dự án đầu tư có IRR càng cao sẽ được các nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn.

Cụ thể, nếu IRR của một dự án lớn hơn chi phí vốn hay mức lãi suất thị trường thì dự án này được xem sẽ đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư và ngược lại.

Tuy nhiên, khi quan tâm đến chỉ số này, nhà đầu tư cần lưu ý một số điều để có thể đánh giá tốt nhất hiệu quả khoản đầu tư của mình.

Thứ nhất, việc dự đoán dòng tiền trong thời kỳ thị trường biến động là không hề dễ dàng và có thể gây ra những sai lệch khi xác định lợi nhuận.

Thứ hai, nhà đầu tư có thể bỏ lỡ các dự án có IRR thấp mà NPV chúng đem lại có thể ở mức tiềm năng trong thời gian dài do không tính đến chi phí sử dụng vốn.