Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Luật chống độc quyền

Luật chống độc quyền (Antitrust) là một bộ luật nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế các hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các đơn vị kinh tế trên thị trường.

Mục đích của luật là bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, khuyến khích sự đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Luật chống độc quyền thường quy định các hành vi bị cấm như lạm dụng vị thế thống trị, thỏa thuận độc quyền, hạn chế cạnh tranh, gây nhầm lẫn về hàng hóa và dịch vụ, hoặc can thiệp vào hoạt động của các đơn vị kinh tế khác.

Luật chống độc quyền cũng thường quy định các cơ quan có thẩm quyền giám sát và xử lý các vi phạm, cũng như các biện pháp phòng ngừa và khắc phục hậu quả của các hành vi độc quyền.