Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tiền hoa hồng

Tiền hoa hồng (Commission) là phí dịch vụ được định giá bởi một nhà môi giới hoặc cố vấn đầu tư để cung cấp lời khuyên đầu tư hoặc xử lý việc mua bán chứng khoán, bất động sản cho khách hàng. Hoặc nói một cách khác, tiền hoa hồng còn được dùng để gọi khoản thanh toán được trả cho nhân viên dựa trên doanh số bán hàng mà họ kiếm được. Hoa hồng được áp dụng trong doanh nghiệp nhằm tăng động lực và năng suất bán hàng của nhân viên.

Hoa hồng thường được tính bằng tỷ lệ phần trăm của giá trị bán hàng. Tỷ lệ này thường tương quan với mức độ khó bán của sản phẩm, sản phẩm dễ bán được hơn có tỷ lệ hoa hồng thấp hơn. Nhân viên thường được trả mức lương cơ bản và các khoản hoa hồng thưởng thêm dựa trên doanh thu bán được; tuy nhiên, một số công ty có thể cung cấp các vị trí bán hàng chỉ hưởng hoa hồng.

Giả sử khách hàng A mua 100 cổ phiếu của công ty B với giá 10 USD mỗi cổ phiếu. Người môi giới của A tính phí hoa hồng 2,5% cho giao dịch này, vì vậy A trả 1,000USD cho cổ phiếu, cộng thêm 25USD. Sáu tháng sau, cổ phiếu của A tăng giá 10% và A bán chúng. Người môi giới của cô tính phí hoa hồng 2% cho việc bán hàng, tương đương 22 đô la. Khoản đầu tư của A mang lại khoản lãi 100USD, nhưng cô phải trả 47USD tiền hoa hồng cho hai giao dịch. Lợi nhuận ròng của cô ấy chỉ là 53 đô la.

Tuy nhiên, người sử dụng lao động cũng nên xem xét hạn chế của việc sử dụng hệ thống thưởng hoa hồng. Ví dụ, việc trả lương không đồng đều có thể gây ra căng thẳng giữa các nhân viên bởi tiền hoa hồng sẽ được thưởng cho nhân viên có thành tích bán hàng tốt hơn và mang lại tiềm năng kiếm tiền cao hơn những công việc bán hàng không trả hoa hồng. Mặt khác, công việc có thưởng hoa hồng có thể rủi ro hơn. Cụ thể, bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn trong một số tháng so với những tháng khác, điều này có thể gây khó khăn cho việc lập ngân sách trong thời gian dài.