Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Điều khoản tăng tốc

Điều khoản tăng tốc là một điều khoản thường gặp trong các hợp đồng vay nợ có bảo đảm, như thế chấp, cầm cố, mua trả góp.

Điều khoản này cho phép người cho vay yêu cầu người vay trả ngay toàn bộ số tiền nợ còn lại, kể cả lãi suất và các khoản phí khác, nếu người vay vi phạm bất kỳ điều kiện nào của hợp đồng.Mục đích của điều khoản này là để bảo vệ quyền lợi của người cho vay khi có nguy cơ mất vốn hoặc giảm giá trị tài sản bảo đảm.

Điều khoản tăng tốc có thể được áp dụng theo quyết định của người cho vay hoặc tự động khi xảy ra các sự kiện nhất định, như phá sản, chuyển nhượng tài sản, mất quyền sở hữu tài sản.