Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thông đồng

Thông đồng (Collusion) là một thỏa thuận phi cạnh tranh, bí mật và đôi khi là bất hợp pháp giữa các đối thủ nhằm phá vỡ sự cân bằng của thị trường. Hành động thông đồng liên quan đến những người hoặc công ty cạnh tranh với nhau nhưng lại âm mưu hợp tác cùng nhau để đạt được lợi thế thị trường không công bằng. Các bên thông đồng có thể cùng nhau chọn cách tác động đến nguồn cung hàng hóa trên thị trường hoặc đồng ý với một mức giá cụ thể để giúp các đối tác tối đa hóa lợi nhuận của mình và gây bất lợi cho các đối thủ cạnh tranh khác. 

Một trong những cách thông đồng phổ biến nhất là ấn định giá. Việc ấn định giá xảy ra khi có một số ít công ty, thường được gọi là độc quyền nhóm trong một thị trường cung ứng cụ thể. Số lượng doanh nghiệp hạn chế này cung cấp cùng một sản phẩm và hình thành một thỏa thuận để ấn định mức giá. Giá có thể bị buộc phải hạ xuống để loại bỏ các đối thủ cạnh tranh hoặc có thể tăng cao để hỗ trợ lợi ích của nhóm gây bất lợi cho người mua.

Sự thông đồng cũng có thể xảy ra nếu các công ty đồng bộ hóa các chiến dịch quảng cáo của mình để hạn chế kiến thức của người tiêu dùng về sản phẩm hoặc dịch vụ để có thêm lợi thế.

Trong ngành tài chính, hợp tác tập thể thông qua việc sử dụng thông tin nội bộ cũng có thể là một hình thức thông đồng. Các nhóm thông đồng có thể có cơ hội đạt được một số lợi thế thông qua việc chia sẻ thông tin riêng tư hoặc thông tin nội bộ với nhau. Sự thông đồng tài chính này có thể cho phép các bên tham gia và thoát khỏi giao dịch trước khi thông tin được chia sẻ công khai.