Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Hàng hóa

Hàng hóa (Commodity) là thuật ngữ được sử dụng để mô tả một mặt hàng hóa tương đối đồng nhất và có thể thay thế được cho nhau, có nghĩa là một sản phẩm hay dịch vụ được coi là tiêu biểu và không có sự khác biệt đáng kể giữa các đơn vị của nó. Hàng hóa cứng thường được phân loại là những mặt hàng được khai thác hoặc chiết xuất từ trái đất. Chúng có thể bao gồm các sản phẩm kim loại, quặng và dầu mỏ. Hàng hóa mềm đề cập đến những mặt hàng được trồng trọt, chẳng hạn như nông sản. Chúng bao gồm lúa mì, bông, cà phê, đường, đậu nành và các mặt hàng thu hoạch khác.

Hàng hóa có thể được mua và bán trên các sàn giao dịch chuyên biệt dưới dạng tài sản tài chính. Ngoài ra còn có các thị trường phái sinh phát triển tốt, qua đó bạn có thể mua hợp đồng về những mặt hàng đó (ví dụ: kỳ hạn, tương lai và quyền chọn đều được gọi là hàng hóa). Một số chuyên gia tin rằng các nhà đầu tư nên nắm giữ hàng hóa như vàng ít nhất một phần nào đó trong danh mục nhằm đa dạng hóa vì chúng có thể đóng vai trò như một biện pháp phòng ngừa lạm phát.

Giống như tất cả các tài sản, giá hàng hóa được xác định bởi cung và cầu. Ví dụ, một nền kinh tế đang bùng nổ có thể dẫn đến nhu cầu về dầu mỏ và các mặt hàng năng lượng khác tăng lên. Cung và cầu hàng hóa có thể bị ảnh hưởng theo nhiều cách, chẳng hạn như cú sốc kinh tế, thiên tai và nhu cầu của nhà đầu tư (các nhà đầu tư có thể mua hàng hóa như một biện pháp phòng ngừa lạm phát nếu họ kỳ vọng lạm phát sẽ tăng).