Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Cơ quan xếp hạng tín dụng

Cơ quan xếp hạng tín dụng (Bond rating agencies) là các công ty chịu trách nhiệm đánh giá mức độ tin cậy của chứng khoán nợ và tổ chức phát hành của họ.

Các cơ quan này sẽ công bố xếp hạng được sử dụng bởi các chuyên gia đầu tư để xác định khả năng khoản nợ sẽ được hoàn trả.

Ba cơ quan xếp hạng trái phiếu chính được sử dụng ở Mỹ là Standard Poor's Global Ratings, Moody's và Fitch Ratings.

Các tổ chức xếp hạng trái phiếu cung cấp thông tin hữu ích cho thị trường và giúp các nhà đầu tư tiết kiệm chi phí nghiên cứu.