Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Sự thu hồi

Sự thu hồi (Clawback) mô tả việc rút lại hoặc thu hồi một phần hoặc toàn bộ lợi ích, tiền lương, hoặc các loại thanh toán khác từ một người đã nhận được chúng, thường là do vi phạm các điều khoản hợp đồng hoặc quy tắc quản lý. Đây là một biện pháp để xử lý các vấn đề như lạm dụng, gian lận, hoặc các hành vi không hợp lý khác. Nhiều doanh nghiệp hiện nay đang áp dụng những quy định thu hồi này với một số khoản tiền như tiền thưởng cho nhân viên hay chi phí đào tạo. Clawback thường được dùng để đối phó với những hành vi lợi dụng chính sách ưu đãi của công ty để trục lợi cá nhân.

Clawback hay còn gọi là sự thu hồi, đây là thuật ngữ tài chính được sử dụng để mô tả việc rút lại hoặc thu hồi một phần hoặc toàn bộ lợi ích, tiền lương, hoặc các loại thanh toán khác từ một người đã nhận được chúng, thường là do vi phạm các điều khoản hợp đồng hoặc quy tắc quản lý. Thuật ngữ này thường được sử dụng trong ngữ cảnh của quản lý tài chính và là một biện pháp để xử lý các vấn đề như lạm dụng, gian lận, hoặc các hành vi không hợp lý khác. Nhiều doanh nghiệp hiện nay đang áp dụng những quy định thu hồi này với một số khoản tiền mang tính khuyến khích, chẳng hạn như tiền thưởng cho nhân viên hay chi phí đào tạo. Clawback thường được dùng để đối phó với những hành vi lợi dụng chính sách ưu đãi của công ty để trục lợi cá nhân.

Ví dụ:  Nếu doanh thu của công ty tăng ít nhất 10% trong khoảng 2 năm tới thì CEO sẽ có thể được khoản tiền thưởng 200,000 USD. Nhưng nếu sau khi hoàn thành kiểm toán công ty thấy có sự thay đổi rằng lợi nhuận đã thu được báo cáo quá mức và lợi nhuận thực thế là 9.5% chứ không phải 10%. Khi đó công ty có thể lấy lại được số tiền thưởng đã được trả trước đó cho CEO. Dựa vào điều khoản hoàn trả cụ thể, giám đốc điều hành cũng có thể bị trả tiền phạt do báo cáo tài chính ban đầu gửi còn nhiều sai sót.

- Thường sẽ kèm theo một khoản phí phạt nhất định theo sự đồng ý của cả hai bên. Nhân viên sẽ phải trả khoản phí này nếu quy định thu hồi áp dụng.  

- Điều khoản này thường nằm trong hợp đồng lao động như một bảo hiểm trong trường hợp mà doanh nghiệp cần giải quyết các gian lận giúp người quản trị có thể quản lý được những khoản tiền thưởng và tiền khuyến khích hay trợ cấp khác.

- Có thể tác động đến niềm tin của nhà đầu tư. Cụ thể như việc ngân hàng thêm những điều khoản thu hồi sau khủng hoảng để phòng trường hợp cho những sự cố trong tương lai.