Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thanh khoản thị trường

Trong thị trường tài chính, thanh khoản đề cập đến sự nhanh chóng và dễ dàng trong việc mua, bán một tài sản, cũng như chuyển đổi tài sản qua thành tiền mặt.

Nói cách khác, tính thanh khoản của thị trường được tạo nên bởi khối lượng giao dịch và tỷ lệ những người tham gia giao dịch.

Càng nhiều người thực hiện giao dịch một tài sản, tài sản đó càng có tính thanh khoản cao, càng nhiều người tham gia mua, bán trong một phiên giao dịch, thì thị trường trong phiên đó sẽ có mức thanh khoản cao.

Tiền mặt được coi là tài sản có tính thanh khoản cao nhất vì nó được chuyển đổi thành các tài sản khác một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất.

Các tài sản tài chính khác, điển hình nhất là cổ phiếu, thường có thanh khoản khá cao. Các tài sản hữu hình, chẳng hạn như bất động sản, đồ mỹ nghệ và đồ sưu tầm, đều có tính thanh khoản tương đối thấp.

Thanh khoản cao được xem là có thể mang lại sự ổn định cho thị trường chung với mức rủi ro tiềm ẩn khá thấp.

Ngược lại, một thị trường kém thanh khoản có thể tạo ra sự chênh lệch giữa số lượng người mua và bán; qua đó sẽ tác động đáng kể lên giá của các tài sản khi người mua phải trả nhiều hơn hoặc người bán phải hạ mức giá bán để trực tiếp thúc đẩy thanh khoản giao dịch cho thị trường, hoặc một tài sản bất kỳ.

Do vậy, một nhà đầu tư thường sẽ ưu tiên đặt lệnh trong một thị trường có tính thanh khoản cao bởi nó cho phép họ có thể mua hoặc bán các tài sản của mình mà không gặp biến động hay sự trượt giá ngoài ý muốn.