Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thuế

Thuế (Tax) là một khoản phí tài chính bắt buộc do một tổ chức chính phủ áp dụng đối với người nộp thuế, là một cá nhân hoặc tổ chức, nhằm tài trợ cho chi tiêu của chính phủ và các khoản chi tiêu đầu tư các công trình công cộng khác.

Đối với việc lập kế hoạch tài chính, bạn cần phải nắm được nguồn tiền mình có được là bao nhiêu sau khi khấu trừ đi các khoản chi phí tài chính bắt buộc như là thuế.

Có nhiều loại thuế khác nhau như thuế thu nhập cá nhân, thuế tài sản, thuế thương vụ hay thuế doanh nghiệp.

Khi lập ngân sách, bạn nên lưu ý tới thuế thu nhập cá nhân vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến khoản thu nhập khả dụng của bạn.

Ngoài ra, bạn cũng nên nắm rõ về thuế tài sản nếu như các khoản đầu tư của bạn tập chung phần lớn vào mảng bất động sản.