Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Nhà đầu tư tổ chức vs. Nhà đầu tư cá nhân

Điểm nhấn chính:

- Nhà đầu tư tổ chức là một tổ chức tự đầu tư tiền của mình hoăc quản lý tiền cho các tổ chức và cá nhân khác.

- Nhìn chung, sự khác biệt chính giữa nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân số tiền đầu tư, kiến ​​thức và kinh nghiệm đầu tư.

Nhà đầu tư tổ chức

Các nhà đầu tư tổ chức là những “ông lớn” có tiềm lực tài chính khổng lồ. Đó là các quỹ tương hỗ, quỹ đầu cơ, quỹ ETFs, công ty bảo hiểm, ngân hàng, công ty chứng khoán, và một số nhà đầu tư là các tập đoàn tư nhân. Các nhà đầu tư tổ chức chiếm khoảng 30% khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay. Dưới đây là một số quỹ đầu tư lớn là nhà đầu tư tổ chức trên thị trường chứng khoán Việt Nam:

Các quỹ đầu cổ phiếu lớn có giá trị đầu tư vào mỗi khoản đầu tư khá lớn, có khi lên đến hàng trăm tỷ đồng, thậm chí hàng ngàn tỷ đồng. Nếu giải ngân vào cổ phiếu niêm yết có thể có ảnh hưởng to lớn đến diễn biến của giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư tổ chức được coi là những nhà đầu tư chuyên nghiệp và có kiến thức sâu rộng về tài chính và thường đưa ra các quyết định dựa trên các phân tích sâu về doanh nghiệp.

Tiền mà các nhà đầu tư tổ chức sử dụng có thể không phải là tiền của chính các tổ chức đó. Các nhà đầu tư tổ chức như công ty quản lý quỹ thường nhận đầu tư ủy thác cho các công ty, tổ chức và cá nhân khác.

Do quy mô và khối lượng đầu tư lớn, các nhà đầu tư tổ chức thường có thể thương lượng phí giao dịch tốt hơn cho khoản đầu tư của họ khi thực hiện giao dịch mua bán qua các công ty chứng khoán hoặc tư vấn. Họ cũng có khả năng tiếp cận các khoản đầu tư mà các nhà đầu tư cá nhân sẽ không có cơ hội tham gia do có lợi thế về quy mô, kiến thức đầu tư.

Nhà đầu tư cá nhân

Thông thường, các nhà đầu tư cá nhân mua cổ phiếu niêm yết, trái phiếuvà một số loại tài sản có thanh khoản khácthông qua các công ty chứng khoán hoặc các ứng dụng đầu tư thông minh. Các nhà đầu tư cá nhân thường tự quản lý tiền của mình và đầu tư để kiếm lợi nhuận cho chính mình. Thông thường, nhà đầu tư cá nhân thường đầu tư số tiền nhỏ hơn, ít thường xuyên hơn so với các nhà đầu tư tổ chức. Các nhà đầu tư cá nhân tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán thường được thúc đẩy bởi các mục tiêu cá nhân, sự kiện trong đời, chẳng hạn như lập kế hoạch nghỉ hưu, tiết kiệm cho việc học của con cái, mua nhà hoặc tài trợ cho một số khoản mua lớn khác.

Do số tiền đầu tư ít, các nhà đầu tư cá nhân thường phải trả phí môi giới cao hơn nhà đầu tư tổ chức. Mặc dù nhà đầu tư cá nhân cũng có thể truy cập tìm kiếm thông tin tài chính từ các nguồn có uy tín, nhưng họ có thể không đủ thời gian hoặc kiên nhẫn để tìm hiểu sâu cách thị trường hoạt động và các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường.

Ở Việt Nam có thêm khái niệm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Các nhà đầu tư cá nhân được gọi là nhà đâu tư chứng khoán chuyên nghiệp nếu thỏa mãn môt trong 3 yếu tố sau (i) Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; (ii) Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng; và (iii) Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng. Chỉ có nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mới được tham gia các đợt chào bán chứng khoán (bao gồm cổ phiếu và trái phiếu) riêng lẻ của Công ty đại chúng, Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Sự khác biệt chính giữa Nhà đầu tư tổ chức và Nhà đầu tư cá nhân

Có khá nhiều điểm khác biệt giữa nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân, một trong số đó đã được chỉ ra trước đây. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy bản tóm tắt những khác biệt chính nhấn mạnh các khía cạnh cơ bản về quy mô và ảnh hưởng của từng loại nhà đầu tư.


Tititada - Đầu tư chứng khoán cùng chuyên gia

Tìm hiểu thêm và nâng cao kiến thức đầu tư chứng khoán. Quản lý rủi ro đầu tư hiệu quả cùng Tititada, chuyên gia đầu tư của riêng bạn.

Bài viết liên quan