Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính (Chief Financial Officer) là người chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động tài chính của một công ty. Nhiệm vụ của các CFO bao gồm theo dõi dòng tiền và lập kế hoạch tài chính cũng như phân tích điểm mạnh và điểm yếu tài chính của công ty và đề xuất các hành động khắc phục. Vai trò của CFO tương tự như thủ quỹ hoặc kiểm soát viên vì họ chịu trách nhiệm quản lý bộ phận tài chính kế toán và đảm bảo rằng các báo cáo tài chính của công ty là chính xác và hoàn thành kịp thời.

Giám đốc tài chính cũng là một thành viên của C-Suite – thuật ngữ dùng để mô tả những giám đốc điều hành quan trọng nhất trong một công ty.

Để trở thành một CFO, bạn cần phải có mức độ kinh nghiệm dày dặn trong ngành. Phần lớn những người đảm nhận vị trí này đều có bằng cấp và chứng chỉ nâng cao, chẳng hạn như bằng tốt nghiệp về tài chính hoặc kinh tế và có chứng chỉ Nhà phân tích Tài chính (CFA).

Các CFO thường quản lý các khoản đầu tư, cơ cấu vốn của công ty và cách công ty quản lý thu nhập và chi phí của mình. CFO cũng làm việc với các nhà quản lý cấp cao khác và là người tham gia quan trọng vào thành công chung của công ty, đặc biệt là về lâu dài. Ví dụ: khi bộ phận tiếp thị muốn khởi động một chiến dịch mới, CFO có thể giúp đảm bảo chiến dịch đó khả thi hoặc đưa ra ý kiến về số tiền có sẵn cho chiến dịch.