Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Quỹ cân bằng

Quỹ cân bằng (Balanced fund) là một loại quỹ tương hỗ nắm giữ cổ phiếu, trái phiếu và đôi khi là cả công cụ thị trường tiền tệ trong một danh mục đầu tư duy nhất. Mục tiêu đầu tư của quỹ tương hỗ cân bằng có xu hướng kết hợp giữa tăng trưởng và thu nhập, dẫn đến tính chất cân bằng của quỹ. Do đó, quỹ này sẽ duy trì tỷ lệ hỗn hợp giữa các tài sản như cổ phiếu và trái phiếu. Cổ phiếu sẽ giúp ngăn chặn sự xói mòn sức mua và đảm bảo việc bảo tồn lâu dài quỹ hưu trí. Cổ phiếu được nắm giữ trong một quỹ cân bằng thường là cổ phiếu nằm trong rổ VN30, có thể bao gồm các công ty trả cổ tức.

Ngược lại, giá trái phiếu không di chuyển cùng chiều với giá cổ phiếu, vì thế, nó sẽ giúp bảo toàn lợi nhuận của nhà đầu tư khỏi những biến động của thị trường.

Các quỹ tương hỗ cân bằng hướng tới các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự kết hợp giữa an toàn, thu nhập và mức tăng trưởng vốn khiêm tốn. Quỹ cân bằng là một loại quỹ lai, được đặc trưng bởi sự đa dạng hóa giữa hai hoặc nhiều loại tài sản. Số tiền quỹ đầu tư vào từng loại tài sản thường phải duy trì trong một giá trị tối thiểu và tối đa đã định. Một tên gọi khác của quỹ cân bằng là quỹ phân bổ tài sản.

Danh mục quỹ cân bằng không thay đổi đáng kể cơ cấu tài sản của chúng, không giống như các quỹ có chu kỳ điều chỉnh lượng nắm giữ để giảm rủi ro khi ngày nghỉ hưu của nhà đầu tư đến gần. Các quỹ cân bằng cũng khác với các quỹ được quản lý chủ động – loại quỹ có thể phát triển để đáp ứng nhu cầu thay đổi rủi ro - lợi nhuận của nhà đầu tư hoặc các điều kiện thị trường đầu tư tổng thể.

Các ưu điểm của quỹ cân bằng:

- Tỷ lệ tổng chi phí thấp hơn, bởi vì quỹ cân bằng hiếm khi phải thay đổi sự kết hợp giữa cổ phiếu và trái phiếu.

- Danh mục được đa dạng hóa, bởi vì quỹ cân bằng tự động phân bổ tiền của nhà đầu tư vào nhiều loại cổ phiếu khác nhau, nên rủi ro thị trường sẽ được giảm thiểu nếu một số cổ phiếu hoặc lĩnh vực nhất định hoạt động kém hiệu quả.

- Các quỹ cân bằng cũng cho phép nhà đầu tư rút tiền định kỳ mà không ảnh hưởng đến việc phân bổ tài sản.