Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Benjamin Graham

Benjamin Graham là một nhà đầu tư có ảnh hưởng, nghiên cứu về chứng khoán của ông đã đặt nền móng cho việc định giá cơ bản chuyên sâu được tất cả những người tham gia thị trường sử dụng trong phân tích chứng khoán ngày nay.

Theo Graham, đầu tư giá trị là tìm ra giá trị nội tại của một cổ phiếu phổ thông.

Nếu giá trị nội tại cao hơn giá hiện tại, nhà đầu tư nên mua và nắm giữ cho đến khi xảy ra sự đảo chiều trung bình. Nghĩa là theo thời gian, giá trị thị trường và giá trị nội tại sẽ hội tụ về phía của nhau cho đến khi giá cổ phiếu phản ánh giá trị thực của nó.

Bằng cách mua một cổ phiếu bị định giá thấp, nhà đầu tư sẽ trả ít tiền hơn cho nó và nên bán khi giá giao dịch ở mức giá trị nội tại của nó. Hiệu ứng hội tụ giá này chắc chắn chỉ xảy ra trong một thị trường hiệu quả.

Benjamin Graham cho rằng việc mua các cổ phiếu bị định giá thấp hoặc không được ưu chuộng chắc chắn sẽ mang lại một biên độ an toàn nhất định cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể đạt được biên độ an toàn bằng cách mua cổ phiếu của các công ty có tỷ suất cổ tức cao và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu thấp, đồng thời đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ.