Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Quy tắc 72 là gì?

Quy tắc 72 là một cách dễ dàng để các nhà đầu tư hoặc cố vấn ước tính khoảng thời gian để một khoản đầu tư tăng gấp đôi dựa trên tỷ lệ lợi nhuận cố định hàng năm. Chỉ cần chia 72 cho tỷ lệ lợi nhuận cố định (hay tỷ lệ hoàn vốn cố định) và bạn sẽ có ước tính sơ bộ về thời gian cần thiết để danh mục đầu tư của bạn tăng gấp đôi quy mô ban đầu.

Tuy nhiên, quy tắc 72 chỉ là một công cụ đơn giản và không tính đến các yếu tố khác như biến động thị trường hoặc các chi phí đầu tư khác.

Quy tắc 72 trong tài chính là gì?

Quy tắc 72 trong tài chính là một công cụ đơn giản để tính toán thời gian cần để đầu tư ban đầu tăng gấp đôi dựa trên tỷ lệ hoàn vốn hàng năm, với giả định là tỷ lệ hoàn vốn cố định hàng năm và không có khoản đóng góp định kỳ bổ sung nào.

Ví dụ: Nếu bạn đang tính toán thời gian cần thiết để khoản đầu tư tăng gấp đôi với mức lãi suất 8% mỗi năm, thì bạn có thể chia 72 cho 8, kết quả là 9 năm. Điều này có nghĩa là nếu bạn đầu tư với mức lãi suất 8% hàng năm, thì số tiền đầu tư của bạn có thể tăng gấp đôi sau 9 năm.

Quy tắc 72 có thể được áp dụng cho bất kỳ khoản đầu tư nào với lợi suất cố định, từ tiết kiệm, chứng khoán, bất động sản, trái phiếu đến các khoản đầu tư khác.

Nhìn chung, quy tắc này giúp các nhà đầu tư hay các nhà cố vấn đánh giá được các khoản đầu tư tiềm năng và tính toán được khoảng thời gian để đạt được mục tiêu đầu tư của bạn. Bên cạnh đó, nó cũng cho phép bạn so sánh các khoản đầu tư khác nhau và quyết định đầu tư vào khoản nào sẽ đem lại lợi nhuận cao hơn trong thời gian ngắn nhất.

Quy tắc đơn giản này có thể giúp các nhà đầu tư hiểu được sức mạnh của lãi kép. Tỷ lệ hoàn vốn càng cao thì thời gian cần thiết để tăng gấp đôi hay gấp ba khoản đầu tư càng ngắn.

Ngoài ra, quy tắc 72 cũng có thể hữu ích trong việc đánh giá sức mạnh của lạm phát. Tỷ lệ lạm phát trung bình dài hạn là từ 3% đến 4%. Bạn sẽ nhận thấy rằng thứ gì đó trị giá 50 triệu đồng hôm nay sẽ có giá 100 triệu đồng sau khoảng 25 năm nữa khi bạn sử dụng quy tắc này.

Lạm phát có thể có tác động lớn đến mục tiêu nghỉ hưu của bạn và quy tắc 72 sẽ rất hữu ích trong việc nhận ra và duy trì tỷ lệ hoàn vốn theo thời gian.

Sử dụng quy tắc 72 để ước tính lợi nhuận

Giả sử bạn đầu tư 50 triệu đồng với lãi suất 6% mỗi năm và bạn muốn biết khoảng thời gian bao lâu để có được gấp đôi số tiền bạn đầu tư là 100 triệu đồng mà không cần thêm bất kỳ khoản đóng góp nào, thì quy tắc 72 sẽ cho bạn kết quả lả khoảng 12 năm.

Dưới đây là ví dụ về các tỷ lệ hoàn vốn khác và Quy tắc 72 ảnh hưởng đến khoản đầu tư của bạn như thế nào:

Tuy nhiên, công thức chung trên không phải là cách tính chính xác nhất. Nếu bạn có thêm một chút thời gian và muốn có kết quả chính xác hơn, bạn có thể sử dụng công thức Log. Bởi công thức này sẽ cung cấp một kết quả chính xác hơn cho quy tắc 72, đặc biệt là đối với các tỷ suất sinh lợi không phải là một con số nguyên hoặc khi bạn cần tính toán thời gian để đầu tư tăng lên một số khác nằm giữa hai bội số.

Công thức để tính thời gian cần thiết để đầu tư tăng gấp đôi bằng công thức logarit như sau:

Thời gian = ln(2)/ln(1 + tỷ suất sinh lợi)

Theo ví dụ trên, nếu tỷ lệ lãi suất hàng năm của khoản đầu tư là 6%, bạn có thể tính toán thời gian cần thiết để đầu tư tăng gấp đôi với khoản đầu tư ban đầu là 50 triệu đồng bằng cách sử dụng công thức logarit như sau:

Thời gian = ln(2)/ln(1 + 0.06) = 11.9 năm

Với kết quả chính xác trên cho bạn biết rằng khoản đầu đầu của bạn sẽ tăng lên gấp đôi trong vòng hơn 11 năm 10 tháng với lãi suất 6%/năm.

Sử dụng quy tắc 72 để ước tính lãi kép

Quy tắc 72 thường được sử dụng để ước tính thời gian cần thiết để đầu tư tăng gấp đôi với một mức lãi suất cố định. Tuy nhiên, nó cũng có thể được sử dụng để ước tính mức lãi kép.

Nếu bạn đang nhìn lại một khoản đầu tư mà bạn đã nắm giữ trong vài năm và muốn biết tiền lãi gộp hàng năm chính xác là bao nhiêu, bạn có thể tính toán mức lãi kép sử dụng quy tắc 72 với công thức sau:

Với n là thời gian đầu tư

Ví dụ: Bạn đầu tư 100 triệu đồng và 8 năm sau bạn sẽ được nhận 200 triệu đồng. Vậy số tiền lãi gộp hàng năm của bạn sẽ là:

Lưu ý:

Quy tắc 72 rất dễ tính toán, nhưng không phải lúc nào nó cũng là cách tiếp cận đúng. Đối với những người mới bắt đầu, nó yêu cầu một tỷ lệ hoàn vốn cố định và mặc dù các nhà đầu tư có thể sử dụng tỷ suất hoàn vốn trung bình của thị trường chứng khoán hoặc các tiêu chuẩn khác, hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải thực hiện nghiên cứu về tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng và thận trọng với các ước tính của mình.

Ngoài ra, công thức đơn giản hơn hoạt động tốt nhất với tỷ lệ hoàn vốn từ 6% đến 10%. Quy tắc 72 không chính xác với tỷ lệ ở hai bên của phạm vi đó.

Ví dụ: Với tỷ lệ hoàn vốn 9%, phép tính đơn giản này sẽ trả về kết quả thời gian để gấp đôi khoản đầu tư là 8 năm. Nếu bạn sử dụng công thức logarit, câu trả lời là 8.04 năm—một sự chênh lệch không đáng kể. Ngược lại, nếu bạn có tỷ lệ hoàn vốn là 2%, phép tính Quy tắc 72 của bạn sẽ trả về thời gian gấp đôi là 36 năm. Nhưng nếu bạn chạy các con số bằng công thức logarit, bạn sẽ có 35 năm—chênh lệch cả năm. Vù vậy, nếu bạn đang tính toán con số như một phần của kế hoạch tiết kiệm hưu trí hoặc giáo dục, hãy cân nhắc sử dụng phương trình logarit để đảm bảo rằng các giả định của bạn được chính xác hơn.

Ngoài ra, vẫn nên lưu ý rằng quy tắc này chỉ áp dụng cho các khoản đầu tư có lãi suất cố định và và không tính đến các yếu tố như biến động thị trường, thuế, hoặc các chi phí khác liên quan đến đầu tư. Do đó, quy tắc 72 chỉ nên được sử dụng như một công cụ tham khảo và không nên được coi là dự đoán chính xác về tương lai của khoản đầu tư.

Ai đã phát minh ra Quy tắc 72?

Quy tắc 72 đến từ cuốn sách năm 1494 của Luca Pacioli, "Summa de Arithmetica." Cuốn sách này tiếp tục được sử dụng làm sách giáo khoa kế toán cho đến giữa những năm 1600, trao cho Pacioli danh hiệu Cha đẻ của Kế toán.

Tóm tắt:

- Quy tắc 72 là một cách đơn giản để tính toán thời gian cần thiết để một khoản đầu tư tăng gấp đôi dựa trên tỷ lệ hoàn vốn cố định hàng năm.

- Các nhà đầu tư có thể sử dụng quy tắc này khi lập kế hoạch nghỉ hưu, chi phí giáo dục hoặc bất kỳ mục tiêu tài chính dài hạn nào khác.

- Để chính xác hơn, nhà đầu tư có thể sử dụng công thức logarit để tính toán thời gian để khoản đầu tư tăng gấp đôi.


Tititada - Đầu tư chứng khoán cùng chuyên gia

Tìm hiểu thêm và nâng cao kiến thức đầu tư chứng khoán. Quản lý rủi ro đầu tư hiệu quả cùng Tititada, chuyên gia đầu tư của riêng bạn.

    Bài viết liên quan